eRačuni in eArhiv za proračunske uporabnike

Sistemska rešitev za upravljanje in obvladovanje eRačunov, ki je prilagojena specifičnim potrebam proračunskih uporabnikov. Proračunski uporabniki lahko na podlagi krovne pogodbe s Pošto Slovenije, kot izbranim ponudnikom skupnega javnega naročila UJP, sklenijo posamično pogodbo o opravljanju storitev zajema in hrambe e-računov. BuyITC kot pogodbeni partner Pošte Slovenije proračunskim uporabnikom nudi celovito podporo pri pripravi dokumentacije za sklenitev posamične pogodbe in tehnično ter vsebinsko podporo pri priključitvi trajnega arhiva.

APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE IN OBVLADOVANJE E-RAČUNOV PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM OMOGOČA

 1. Uvoz podatkov iz poslovnega programa (ERP).
 2. Posamično ali masovno posredovanje eRačunov na UJP.
 3. Izmenjava statusov eRačunov z UJP (poslan na UJP, sprejet, potrjen, zavrnjen).
 4. Pregled zavrnjenih eRačunov (vključno z obrazložitvijo).
 5. Prevzem eRačunov iz UJP.
 6. Posamična ali masovna potrditev/zavrnitev eRačunov.
 7. Pregled podrobnosti eRačuna:
  • Splošna vizualizacija
  • Vizualizacija izdajatelja
  • Ogled in prenos prilog
 8. Pregled življenjskega cikla dokumenta (revizijska sled).
 9. Tiskanje vizualizacije in prilog.
 10. Varna shramba in iskanje dokumentov po številnih kriterijih (pošiljatelj, prejemnik, status dokumenta, naziv,...).
 11. Kontrolni mehanizmi za preverjanje tehnične in vsebinske ustreznosti.
 12. Celovito obvladovanje procesa prejema in izdaje eRačunov: avtomatizirano, enostavno, učinkovito, zanesljivo, varno. Vse na enem mestu!

VAŠE PRIDOBITVE

 1. Zagotavljamo trajno dostopnost do eRačunov (UJPnet samo 2 meseca).
 2. Omogočamo vpogled v dejanski eRačun (vizualizacija in PDF priloga nista vedno prisotni in nista obvezni).
 3. Bistveno manj ročnega dela.
 4. Zanesljiva hramba tudi brez povezave s trajnim arhivom (za vmesno obdobje).
 5. Zmanjševanje stroškov tiskanja zaradi elektronske likvidacije.
 6. Podpora izmenjavi poljubnega tipa "računa" (tudi dobropis, bremepis, predračun,...).
 7. Elektronsko potrjevanje/zavrnitev vseh eRačunov na enem mestu.
 8. Odkrivamo skrite napake.
 9. Strokovno svetujemo in vam pomagamo v vseh fazah od priprave dokumentacije preko načrtovanja do izvedbe in vzdrževanja.

BREZPLAČNA STORITEV ZA KONTROLO E-RAČUNOV

BREZPLAČNA VKLJUČITEV STORITVE E-ARHIV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE

 1. Ste seznanjeni s krovno pogodbo, ki jo je UJP podpisala z izbranim ponudikom Pošta Slovenije, o opravljanju storitev zajema in hrambe eRačunov?
 2. Ste seznanjeni s postopkom sklenitve posamične pogodbe za uporabo storitve zajema in hrambe eRačunov?
 3. Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije potrebne za sklenitev posamične pogodbe in naročilo vključitve storitve eArhiv?
 4. Potrebujete pomoč pri kalkulaciji stroškov arhiviranja in načrtovanju postopkov arhiviranja, ki bodo ustrezali vašim potrebam?
 5. Potrebujete orodje s katerim boste preverili ustreznost vaših eRačunov in primernost za trajno arhiviranje?
 6. Potrebujete celovito rešitev za varno in zanesljivo začasno in trajno arhiviranje, ki vam bo olajšala delo in zmanjšala stroške obdelave eRačunov?

BuyITC vam kot pogodbeni partner Pošte Slovenije nudi celovito rešitev za izmenjavo, upravljanje in arhiviranje eRačunov. Nudimo vam:
 
 1. BREZPLAČNO POMOČ pri sklenitvi posamične pogodbe.
 2. BREZPLAČNO POMOČ pri vključitvi storitve eArhiv.
 3. BREZPLAČNO INTEGRACIJO eARHIVA za vse uporabnike BuyITC Business Docs sistema za izmenjavo, upravljanje in arhiviranje eRačunov.
 4. BREZPLAČNO ORODJE za kontrolo eRačunov http://www.eracuni.si/vizualizacija - preverite ali so vaši eRačuni in eRačuni vaših dobaviteljev tehnično in vsebinsko ustrezni in primerni za arhiviranje.
   

ERP, UJPnet, TRAJNI ARHIV - ZAKAJ POTREBUJETE ŠE BUYITC BUSINESS DOCS?

Poslovanje zahteva hiter dostop in hrambo ključnih poslovnih dokumentov lokalno. UJPnet vam omogoča dostop le do eRačunov mlajših od dveh mesecev. Ne dovolite si, da izgubite ali da vam odtujijo vaše poslovne dokumente. Arhivirajte lokalno in kopije posredujte v trajne arhive akreditiranih ponudnikov. Za doseganje dodane vrednosti je potrebna integracija arhiva z obstoječimi poslovnimi procesi in uporaba naprednih orodij za upravljanje z dokumentnim tokom (angl. workflow). Uporabite BuyITC eArhiv, revizijsko varen elektronski arhiv in dokumentni sistem!     

ERP, UJPnet, TRAJNI ARHIV - ZAKAJ POTREBUJETE ŠE BUYITC BUSINESS DOCS?

OD E-RAČUNA DO E-ARHIVA, SISTEMSKA REŠITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE

 1. Želite pošiljati (neposredno iz vašega poslovnega programa) in prejemati eRačune brez ročnega posega (brez vsakokratnega vstopa v UJPnet)?
 2. Želite prihraniti na času z masovno potrditvijo/zavrnitvijo eRačunov (brez vsakokratnega vstopa v UJPnet)?
 3. Želite hiter in učinkovit vpogled v statuse eRačunov vključno z obrazložitvijo razloga zavrnitve?
 4. Želite na enem mestu potrjevati/zavračati eRačune ne glede na to od koga in na kakšen način prejmete eRačun?
 5. Želite popoln vpogled v podrobnosti dejanskega eRačuna (ne zgolj PDF) za zanesljivo kontrolo tehnične in vsebinske ustreznosti eRačuna?
 6. Potrebujete zaradi internih pravil oz. definiranega delovnega procesa še vedno možnost tiskanja računa?
 7. Želite vaše eRačune skrbno razvrstiti po partnerjih, namenu, projektih in drugih kriterijih na podlagi katerih jih boste lažje iskali?
 8. Želite nadomestiti ročno likvidacijo z elektronsko?
 9. Želite varno in pregledno shrambo za vaše eRačune in druge elektronske dokumente?
 10. Želite eRačune sami elektronsko podpisati in sami preverjati pristnost elektronskega podpisa pri prejetih eRačunih?
 11. Želite zmanjšati stroške fakturiranja tako, da boste vsem partnerjem izdajali eRačune, tako podjetjem kot fizičnim osebam?
 12. Želite kot proračunski uporabnik urediti pogodbeno razmerje na podlagi krovne pogodbe za arhiviranje s Pošto Slovenije in izvesti integracijo z arhivom? Ali želite eRačune arhivirati v drugem poljubnem akreditiranem arhivu?

EDINA REŠITEV NA TRGU, KI VAM ŽE DANES ZAGOTAVLJA VSE NA ENEM MESTU!

EDINA REŠITEV NA TRGU, KI JE PRILAGOJENA SPECIFIČNIM POTREBAM PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV.